ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  Δίκτυα Σωλήνων

Τα δίκτυα των σωλήνων χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία.

Υπάρχουν πολλών ειδών δίκτυα: αέρος, νερού, ατμού, φυσικού αερίου, οξέων, σκόνης, κριθής κ.λπ.

Με την πολυετή μας εμπειρία στον τομέα αυτό αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις νέου δικτύου και σε αποτύπωση μέσω σχεδιασμού διαγραμμάτων καθώς και τροποποίηση ή αντικατάσταση σε ήδη υπάρχοντα δίκτυα. Σε όλες τις περιπτώσεις τα δίκτυα σωληνώσεων απαιτούν άρτια εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό το οποίο διαθέτει η εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝ Ε.Τ.Ε. Α.Ε.. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση διαφόρων υδραυλικών δικτύων σε βιομηχανικούς χώρους:

9

Δίκτυα Νερού

Κατασκευή δικτύων νερού προς επεξεργασία ή προς εμφιάλωση, ανοξείδωτα (SS), μαύρα (CS), πλαστικά (HDPE).

Κατασκευή δικτύων νερού προς Πύργους Ψύξης, Ψυκτικές μονάδες, μηχανές Αντίστροφης Ώσμωσης, Ύδρευσης, κ.λ.π.

9

Δίκτυα Ατμού – Συμπυκνωμάτων

Κατασκευή δικτύων ατμού, ανοξείδωτα (SS) ή μαύρα (CS), προσαγωγής ατμού και επιστρεφόμενων, μονώσεις των δικτύων και ολοκληρωμένα συστήματα λειτουργίας ατμού για βιομηχανίες και βιοτεχνίες.

Τοποθέτηση απαραίτητων παρελκομένων (βάνες ατμού, διαστολικά, ατμοφράκτες, ατμοπαγίδες).

Κατασκευή ειδικών στηριγμάτων ατμού (γλισιέρες) για τη σωστή λειτουργία του δικτύου κατά τις συστολοδιαστολές.

9

Δίκτυα Πεπιεσμένου Αέρα

Κατασκευή δικτύων πεπιεσμένου αέρα 6-8bar, ανοξείδωτα (SS), μαύρα (CS) ή γαλβανιζέ (GS).

Κατασκευή δικτύων πεπιεσμένου αέρα 40/60bar, ανοξείδωτα (SS), ή μαύρα (CS). Οι σωληνώσεις πεπιεσμένου αέρα κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άτμισής τους (συστήματα συστολοδιαστολής)

9

Δίκτυα Αντλιοστασίων

Κατασκευή δικτύων αντλιοστασίων, ανοξείδωτα (SS) ή μαύρα (CS), σε αντλιοστάσια μικρών και μεγάλων βιομηχανιών και δημοτικών διαμερισμάτων.

9

Δίκτυα Αμμωνίας

Κατασκευή δικτύων αμμωνίας με τις αντίστοιχες στηρίξεις και ειδικές βάνες αμμωνίας (ίσιες και γωνιακές), συγκολλήσεις από εξειδικευμένους συγκολλητές και μόνωση των δικτύων, για την εγγύηση της καλής λειτουργίας και ασφάλειας της κατασκευής.

9

Πυροσβεστικά Δίκτυα

Κατασκευή πυροσβεστικών δικτύων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σε βιομηχανικούς χώρους, καταστήματα, βιοτεχνίες.

Δυνατότητα κατασκευής των δικτύων με αυλακωτά εξαρτήματα και σωλήνες (groove).

Τοποθέτηση Πυροσβεστικών Φωλεών, sprinklers, υδροδοτικών συστημάτων .

9

Δίκτυα Συστημάτων Θέρμανσης – Κλιματισμού

Κατασκευή δικτύων ψύξης – θέρμανσης, κλιματισμού όλων των τύπων (ανοξείδωτα, μαύρα, πλαστικά), πλήρως αυτοματοποιημένα και παραδοτέα σε πλήρη και καλή λειτουργία.