ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Όλοι οι ηλεκτροσυγκολλητές που διαθέτει η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένοι σε όλων των ειδών τα μέταλλα (WPS), ανοξείδωτα (SS), μαύρα (CS) και αλουμίνιου (AI) ενώ υπάρχει δυνατότητα για έλεγχο με ραδιογραφίες από 10% μέχρι 100% με διεισδυτικά υγρά.

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικά WPQR για διάφορους τύπους συγκολλήσεων (για SS & CS).

 Η εμπειρία και πιστοποίηση των συγκολλητών μας καλύπτει όλο το φάσμα ειδικών ανοξείδωτων (SS) συγκολλήσεων για:

  9

  Σωληνώσεις τροφίμων

  9

  Δίκτυα ατμού και επιστρεφόμενων σε sch10, sch40,

  9

  Δίκτυα πεπιεσμένου αέρα σε sch10, sch40,

  9

  Ελάσματα (φύλλα λαμαρίνας) όλων των παχών (από 1mm έως 20mm).

  καθώς και το μεγαλύτερο φάσμα ειδικών μαύρων (CS) συγκολλήσεων για:

   9

   Δίκτυα ατμού sch10, sch40,

   9

   Δίκτυα πεπιεσμένου αέρα σε sch10, sch40,

   9

   Ελάσματα (φύλλα λαμαρίνας) όλων των παχών (από 1mm έως 20mm).

   Η εταιρία μας διαθέτει κορυφαίες μηχανές συγκόλλησης και έτσι έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε:

   9

   Συγκολλήσεις με argon, συνοδεία αδρανούς αερίου (argon) – μέθοδος Tig

   9

   Συγκολλήσεις με argon, συνοδεία Συγκολλήσεις με ηλεκτρόδια όλων των τύπωναδρανούς αερίου (argon) – μέθοδος Tig

   Υπάρχει η δυνατότητα για πιστοποίηση του συγκολλητή και της συγκόλλησης από ανεξάρτητο φορέα πιστοποιήσεων,  για οποιαδήποτε επιπλέον ειδική συγκόλληση απαιτηθεί ή ζητηθεί.

   Orbital Welding

   Σχεδιάζουμε και εκτελούμε τις συγκολλήσεις μας σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς για τα ανοξείδωτα δίκτυα σωληνώσεων. Όλες οι διαδικασίες συγκολλήσεων που ακολουθούμε αλλά και οι χειριστές μας είναι πιστοποιημένοι από ανεξάρτητο φορέα.

   Με την ολοκλήρωση κάθε έργου παραδίδεται στον πελάτη ο πλήρης τεχνικός φάκελος συγκολλήσεων ο οποίος περιλαμβάνει:

   9

   Welding Logs – Εκτυπώσεις δεδομένων συγκόλλησης από την συσκευή Orbital Welding για κάθε συγκόλληση που πραγματοποιήθηκε.

   9

   Welding Coupons – Δείγματα συγκόλλησης.

   9

   Πιστοποιητικά μεθόδου συγκόλλησης (WPS).

   Πιστοποιητικά Ικανότητας Χειριστών (PQR).