ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας που περιλαμβάνουν τη μελέτη, το σχεδιασμό, την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο βαριών κατασκευών στους παρακάτω τομείς:

9

Χαλυβουργία

9

Εργοστάσια Παραγωγής Τσιμέντου

9

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

9

Αμυντική Βιομηχανία

9

Διυλιστήρια

9

Γερανούς Λιμένος & Γερανογέφυρες

9

Γέφυρες

9

Μεταλλικά Κτίριαειδικών απαιτήσεων

Οι κτιριακές υποδομές και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτουμε μπορούν να υποστηρίξουν την κατασκευή τμημάτων εξοπλισμού με βάρος μέχρι 80t.

Οι μηχανικοί και το εξειδικευμένο προσωπικό έχουν εμπειρία στην κατασκευή με όλους τους κοινούς χάλυβες, κράματα χαλύβων & ανοξείδωτους χάλυβες. Η διαδικασία παραγωγής είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.

Οι συγκολλήσεις γίνονται από πιστοποιημένους συγκολλητές χρήση των κατάλληλων μεθόδων (FCAW/GMAW/GTAW/SAW/SMAW) με την επίβλεψη έμπειρων πιστοποιημένων Μηχανικών Συγκόλλησης κατά IWS. Το τμήμα ποιότητας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και σύγχρονο πιστοποιημένο εξοπλισμό για όλους τους μη καταστροφικούς ελέγχους (NDT): Οπτικός, Υπέρηχοι, Μαγνητικός, Διεισδυτικά Υγρά, Ραδιογραφίες.

Συμπληρωματικά, σε περίπτωση που απαιτείται, στις κατασκευές γίνονται μηχανουργικές κατεργασίες όπως ολοκληρωμένα συστήματα μεταφοράς , ατμογεννήτριες, βιομηχανικές μονάδες καύσης, ηλεκτροστατικά φίλτρα, βιομηχανικοί αναδευτήρες, πυρηνελαιουργεία, αναβατόρια, σιλό.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε απαιτητικές μηχανολογικές εφαρμογές όπως :

δίκτυα σωληνώσεων για τον τομέα βιομηχανίας πετρελαίου αερίου (δίκτυα σωλήνων ατμού , χαλύβδινες σωλήνες χωρίς ραφή, ανοξείδωτα δίκτυα, κρυογενικές σωλήνες).

Προκατασκευή και εγκατάσταση δοχείων συγκέντρωσης , διαχωριστών, σωληνωτών εναλλακτών με όλα τα πιστοποιητικά (ραδιογραφίες, υδραυλικές δοκιμές) και σύνδεση τους με δίκτυα σε εργοστάσια με περιβάλλον εργασίας υψηλού κινδύνου όπως ψυκτικά δίκτυα αμμωνίας και δίκτυα παραγωγής χημικών οξέων.