ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχοντας την πολυετή εμπειρία στη φαρέτρα μας και συνδυάζοντας τη με την συνερχομένη πρόοδο, ανάπτυξη και τεχνογνωσία είμαστε σε θέση να παρέχουμε τη δυνατότητα εκτέλεσης έργων μεγάλης κλίμακας ,τυποποιημένα  προϊόντα υψηλού όγκου παραγωγής ,σύνθετες κατασκευές ειδικού σχεδιασμού, εντός απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων.

Η εταιρεία μας έχει ιδιόκτητο μηχανουργείο 1500 τ.μ. στη Λιβαδειά Βοιωτίας, το οποίο διαθέτει εξοπλισμό επεξεργασίας μετάλλου όπως μηχανήματα κοπής γραμμικών στοιχείων ,δράπανα, ψαλιδιά, στρατζόπρεσες, κυλίνδρους μηχανήματα κοπής ελασμάτων με φλογοκοπή & plasma.

Το μηχανουργείο μας χωρίζεται σε χώρους επεξεργασίας στους οποίους εκτελείται ένα εύρος εργασιών.

Απασχολούμε μια ομάδα από εμπείρους καταρτισμένους ελασματουργούς, εφαρμοστές ηλεκτροσυγκολλητές και βαφείς οι οποίοι μπορούν να πράξουν μεταλλικές κατασκευές υψηλών απαιτήσεων.

Εξ’ αιτίας της φύσης των κλάδων που εξυπηρετούμε όλες οι μεταλλικές κατασκευές μας μόλις ολοκληρωθούν υποβάλλονται σε έλεγχο σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μας για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ποιότητας.

Ως εξειδικευμένη εταιρεία μεταλλικών κατασκευών που παρέχει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών προσφέρουμε και την υπηρεσία της ανέγερσης των κατασκευών, με συντονισμένη διαδικασία ανέγερσης από τους επιβλέποντες των εργοταξίων μας.

Έτσι αναπτύσσουμε το σχέδιο ανέγερσης με λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας που θα ακολουθήσει την ταυτοποίηση πιθανών κινδύνων και τα μέτρα ασφαλείας ( τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για εμάς ) που θα ληφθούν.

Η ομάδα ανέγερσης μας μπορεί να αναλάβει την τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών , πλαγιοκάλυψης , επικάλυψης , ντέκ, σύμμικτης πλάκας ,διατμητικών υλων και πλέγματος σήμανσης άκρων τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε υφιστάμενα κτίρια.

Κάθε έργο εκτελείται από πιστοποιημένους συγκολλητές και εποπτεύεται από έμπειρους μηχανικούς και επιθεωρητές συγκόλλησης.