ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Παρέχουμε τη δυνατότητα οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής βιομηχανικής εργασίας με μια μεγάλη γκάμα εργασιών που διαθέτουμε.

9

Συντήρηση και εγκατάσταση Υ/Σ Μέσης και Χαμηλής Τάσης

9

Εγκατάσταση πυρανίχνευσης

9

Δίκτυα επικοινωνίας

9

Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης

9

Εγκατάσταση σχαρών για ασφαλή μεταφορά ρεύματος

9

Εγκατάσταση αυτοματισμών γραμμής παραγωγής

9

Εγκατάσταση καλωδίων τηλεφώνου και δικτύου

9

Εγκατάσταση καλωδίωσης κλιματισμού ψύξης – θέρμανσης

9

Εγκατάσταση οδοφωτισμού βιομηχανίας