ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Εκτός των βασικών τεχνικών / κατασκευαστικών έργων που αναφέρθηκαν, η εταιρεία διαθέτει 15ετή εμπειρία στην φορτοεκφόρτωση φορτηγών πλοίων μεταφοράς διαφόρων υλικών όπως:

9

Σωλήνες

9

Πλάκες & Δέματα Αλουμινίου

9

Λαμαρίνες & Σίδερα Οπλισμού

9

Χαλκό

9

Μηχανήματα

9

Containers

9

Κάρβουνο

9

Καυστική Σόδα

9

Σακιά Ένυδρης Αλουμίνας

9

Big Bags Φθορίου

9

Ανόδια

9

Τσέρκια

Έχοντας ολοκληρώσει φορτοεκφορτώσεις σε περισσότερα από 3000 πλοία, η ΑΠΟΛΛΩΝ Ε.Τ.Ε. Α.Ε.  διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα ανθρώπων αποτελούμενη από χειριστές & φορτοεκφορτωτές καθώς και ειδικών μηχανημάτων για τον σκοπό αυτό.

  ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

  9

  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΛΙΜΑΝΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  9

  ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΛΙΜΑΝΙ ΘΙΣΒΗΣ

  9

  SOVEL Α.Ε. – ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  9

  FULGOR A.E. – ΛΙΜΑΝΙ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΟΥΣΑΚΙ

  9

  ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

  9

  ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

  9

  ΛΙΜΑΝΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

  9

  ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  9

  ΛΙΜΑΝΙ ΔΥΡΡΆΧΙΟΥ, ΑΛΒΑΝΙΑ

  9

  ΛΙΜΑΝΙ ΒΡΕΣΤΗΣ, ΓΑΛΛΙΑ

  9

  ΛΙΜΑΝΙ SAINT NAZAIRE, ΓΑΛΛΙΑ