ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝ Ε.Τ.Ε. Α.Ε. αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της καθώς και τη τεχνογνωσία της ανταποκρίνεται και επιλύει προβλήματα Συντήρησης, Αποκατάστασης, Βελτιώσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού εργοστασίων.

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο, τη λειτουργία & συντήρηση βιομηχανικών έργων και μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο την βέλτιστη  και αποδοτική λειτουργία.

Και έτσι εξασφαλίζουμε στον πελάτη την αποκατάσταση των βλαβών, την επιδιόρθωση συστημάτων και αναβάθμιση τους όπου χρειαστεί , την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων και τις μετρήσεις βελτιωμένης απόδοσης.